19.4.1742 Pehr Adrian Gadd

http://www.geni.com/people/Pehr-Adrian-Gadd/6000000000759100436

Henkilötiedot

19.4.1742 Pehr Adrian Gadd 6838. * 12.4.1727. Vht: Ylä-Satakunnan yläosan kihlakunnan kruununvouti Jakob Gadd († 1745) ja Sara Gottleben. Ylioppilas Turussa 19.4.1742 Gadd Petr. Adrian Tav _ 392 | Rect. 514. Respondentti 4.12.1747 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander5638. Respondentti 9.7.1748 pro gradu, pr. Nils Hasselbom U627. FM 3.8.1748. Todistus Tukholman-matkaa varten pöytäkirjassa 10.10.1755.
 • Hämäläisen osakunnan kuraattori 1751–54. Smålandilaisen osakunnan inspehtori 1762–97, Hämäläisen osakunnan 1765–94. Fil. tiedek. promoottori 1769.
 • Turun akatemian luonnonhistorian ja talousopin dosentti 1750.
 • Turun ja Porin läänin salpietarikeittämöiden tarkastaja 1755, samalla lääninlampuri 1755–61.
 • Taloustirehtööri 1756.
 • Turun akatemian ylim. kemian, fysiikan ja talousopin professori 1758,
 • vakinainen kemian professori 1761, vapautettu luennointivelvollisuudesta 1787.
 • Samalla akatemian kirjastonhoitaja 1763–64.
 • Akatemian rehtori 1768–69, 1774–75 ja 1782–83.
 • Ruotsin tiedeakatemian oppijäsen (1756), jäsen 1759.
 • Plantaasitirehtööri 1762.
 • Taloustieteellinen kirjailija. † Turussa (ruots. seurak.) 11.8.1797.

Pso: 1759 Brita Sidonia Fahlenius († 1810).

Appi: Turun piispa, FM ja TT Jonas Fahlenius U521 († 1748).

Serkku: ent. varamaanmittari Jakob Johan Gadd 7927 (yo 1756, †1816).

Veli: kihlakunnantuomari Nils Kristian Gadd 7146 (yo 1745, † 1796).

Poika: senaatin kirjaaja, kollegiasessori Adam Fredrik Gadd 9838 (yo 1781, † 1841).

Lanko: henkikirjuri Joakim Daniel Brander 6641 (yo 1740, † 1781).

Lanko: kersantti Anders Konrad Becker 7276 (yo 1746, † 1767).

Lanko: lääninkamreeri, maanmittaustirehtööri Daniel Hall 7824 (yo 1754, † 1803).

Vävy: Turun hovioikeuden asessori, kollegineuvos Karl Limnell 8307 (yo 1761, † 1824).

Yksityistod. saaja 23.6.1786: Hans Henrik John 10286.

 • Viittauksia:

  HYK ms., Index s. 69a; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 375 (25.6.1755);

  HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1801–02 s. 427 (20.9.1802, Bewis för Enke Fru Professorskan Gadd). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 7 (XCIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 76 (XCIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 36, 41, 44, 138, 201, 278, 279, 360, 363, 364, 365, 383;

  Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 6, 31, 32, 52, 84, 100, 168, 179, 181, 182, 183, 254, 256, 259, 286, 303, 307, 309, 325, 327, 340, 347, 374, 375, 376, 395, 396, 425–426, 455;

  Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 26 passim; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 210 (Är Præsens.). — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 244;

   A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 490 (Gadd Taulu 4); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #8;

   J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 515; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 9 passim;

  O. Gertz, Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772–1940 (1940) s. 97 (7.10.1778); S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #45 (14.9.1772);

  J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #308D, 340D, 421D, 821D, 1057–1159P, 1694R, 2225D, 2391R, 3034D, 3562D; J. Niemelä, Kalm onkin Gadd! Genos 67 (1996) s. 22–23;

  M. Rajalin et al. (red.), At rätt tracktera historia naturalis. Om Carl von Linné och några linneaner i Finland (2007) s. 38; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 153; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 259; E. Lehikoinen et al., Suomen lintutieteen synty (2009) s. 300.

  Lähde: Helsingin Yliopisto Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852